Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 122/2018 Burmistrza Dobrzan z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację usług rehabilitacyjnych w 2019 r. Tomasz Bylewski 2018-12-18 12:54:37 dodanie dokumentu
Zaproszenie Ilona Nędza 2018-12-14 09:01:59 edycja dokumentu
Zaproszenie Ilona Nędza 2018-12-14 08:27:51 edycja dokumentu
Zaproszenie Ilona Nędza 2018-12-14 08:27:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CDLVI.841.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloetniej prognozy finansowej Gminy Dobrzany na lata 2019 2030 Ilona Nędza 2018-12-14 08:15:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CDLVI.840.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dobrzany na 2019 r. Ilona Nędza 2018-12-14 08:14:08 edycja dokumentu
Uchwała Nr CDLVI.840.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dobrzany na 2019 r. Ilona Nędza 2018-12-14 08:13:51 dodanie dokumentu
II Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach z dn. 27.11.2018 r. Tomasz Bylewski 2018-12-11 22:52:38 dodanie dokumentu
II Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach - 27.11.2018 r. Tomasz Bylewski 2018-12-11 12:01:14 edycja dokumentu
II Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach - 27.11.2018 r. Tomasz Bylewski 2018-12-11 12:00:35 edycja dokumentu
II Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach - 27.11.2018 r. Tomasz Bylewski 2018-12-11 12:00:02 edycja dokumentu
II Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach - 27.11.2018 r. Tomasz Bylewski 2018-12-11 11:57:55 edycja dokumentu
II Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach - 27.11.2018 r. Tomasz Bylewski 2018-12-11 11:48:57 dodanie dokumentu
Ogłoszenia konkursu na realizację usług rehabilitacyjnych w 2019 r. w ramach Programu polityki zdrowotnej pn. Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Dobrzany na lata 2019-2023 oraz składu komisji do przeprowadzenia procedur konkursu ofert. Agnieszka Piątkowska 2018-12-10 13:54:08 dodanie dokumentu
Urząd Miejski Tomasz Bylewski 2018-12-10 13:16:04 edycja dokumentu
Informacja o posiedzeniu w dniu 10.12.2018 r. Ilona Nędza 2018-12-10 11:33:47 edycja dokumentu
Informacja o posiedzeniu w dniu 10.12.2018 r. Ilona Nędza 2018-12-10 11:32:40 dodanie dokumentu
Wieloletnia Prognoza Finansowa Ilona Nędza 2018-12-07 08:08:40 dodanie dokumentu
Część opisowa do projektu budżetu na 2019 r. Ilona Nędza 2018-12-07 08:03:46 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na rok 2019 Ilona Nędza 2018-12-07 08:03:12 dodanie dokumentu
Projekt budżetu na 2019 rok Ilona Nędza 2018-12-07 07:39:37 dodanie dokumentu
Projekt budżetu na 2018 rok Ilona Nędza 2018-12-07 07:37:23 usunięcie dokument
Informacja o wykazach do dzierżawy i najmu Anna Dziwińska 2018-12-05 09:47:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 103/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 31.10.2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok Agnieszka Piątkowska 2018-12-04 12:19:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 102/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 31.10.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Agnieszka Piątkowska 2018-12-04 12:14:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 101/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 31.10.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Agnieszka Piątkowska 2018-12-04 12:11:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 100/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 30.10.2018 r. w sprawie najmu nieruchomości Agnieszka Piątkowska 2018-12-04 12:09:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 99/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 24.10.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Agnieszka Piątkowska 2018-12-04 12:05:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 98/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 24.10.2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok Agnieszka Piątkowska 2018-12-04 12:04:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 97/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 23.10.2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok Agnieszka Piątkowska 2018-12-04 12:02:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 96/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 19.10.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Agnieszka Piątkowska 2018-12-04 11:59:54 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 96/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 19.10.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Agnieszka Piątkowska 2018-12-04 11:58:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 95/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 19.10.2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok Agnieszka Piątkowska 2018-12-04 11:55:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 94/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 16.10.2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok Agnieszka Piątkowska 2018-12-04 11:51:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 92/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 12.10.2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok Agnieszka Piątkowska 2018-12-04 11:43:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 90/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 9.10.2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok Agnieszka Piątkowska 2018-12-04 11:41:54 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 90/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 9.10.2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok Agnieszka Piątkowska 2018-12-04 11:34:12 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Dobrzan z działalności między sesjami Rady Miejskiej w Dobrzanach w okresie od 17.10.2018 r. do 27.11.2018 r. Tomasz Bylewski 2018-12-04 10:12:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/19/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania Ilona Nędza 2018-12-03 15:17:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności Ilona Nędza 2018-12-03 15:16:52 dodanie dokumentu