Mapa serwisu

Urząd Miejski w Dobrzanach

|---Urząd Miejski

|---Godziny Urzędowania

|---Organizacja Urzędu

      |---Zarządzenie Nr 9/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniające zarządzenie Nr 4/07 z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miejskiego w Dobrzanach

      |---ZARZĄDZENIE NR 4/07 BURMISTRZA DOBRZAN z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobrzanach.

|---Dane nie umieszczone w BIP

|---Zgromadzenia

Władze Miasta

|---Rada Miejska

      |---Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Dobrzanach

            |---Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Dobrzanach kadencji 2018 - 2023

            |---Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Dobrzanach kadencji 2014 - 2018

            |---Protokoły z sesji RM kadencji 2010 -2014

            |---Protokoły z sesji RM kadencji 2006 -2010

            |---Protokoły z sesji RM kadencji 2002 -2006

|---Burmistrz

|---Zastępca Burmistrza

|---Sekretarz Gminy

|---Skarbnik Gminy

|---Komisje Rady Miejskiej

      |---Posiedzenia komisji Rady Miejskiej kadencja 2018 - 2023

            |---Wspólne posiedzenie komisji

            |---Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

            |---Komisja Rewizyjna

            |---Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych

            |---Komisja Gospodarcza

|---Oświadczenia Majątkowe

      |---Rok 2018

            |---Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od złożenia ślubowania

            |---Oświadczenia majątkowe Radnych składane na koniec kadencji

            |---Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu składane do 30 kwietnia

            |---Oświadczenia majątkowe Radnych składane do 30 kwietnia

      |---Rok 2017

            |---Oświadczenia majątkowe zastępcy burmistrza, sekretarza, skarbnik, kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu składane do 30 kwietnia

            |---Oświadczenia majątkowe Radnych składane do 30 kwietnia

      |---Rok 2016

            |---Oświadczenia majątkowe sekretarza, kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu składane do 30 kwietnia

            |---Oświadczenia majątkowe Radnych składane do 30 kwietnia

      |---Rok 2015

            |---Oświadczenia majątkowe burmistrza, sekretarz, kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu

            |---Oświadczenie majątkowe Radnego składane na 30 dni od dnia złożenia ślubowania

            |---Oświadczenia majątkowe Radnych składane do 30 kwietnia

      |---Rok 2014

            |---Oświadczenia majątkowe Radnych i Burmistrza składane na 30 dni od dnia złożenia ślubowania

            |---Oświadczenia majątkowe Radnych i Burmistrza składane na koniec kadencji

            |---Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu

            |---Oświadczenia majątkowe Radnych

      |---Rok 2013

            |---Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu

            |---Oświadczenia majątkowe Radnych

      |---Rok 2012

            |---Oświadczenia majątkowe Radnych

            |---Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu

      |---Rok 2011

            |---Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu

            |---Oświadczenia majątkowe Radnych

      |---Rok 2010

      |---Rok 2009

      |---Rok 2008

      |---Rok 2007

      |---Początek kadencji 2006-2010

      |---Rok 2003

      |---Rok 2004

      |---Rok 2005

      |---Rok 2006

            |---Burmistrz

            |---Oświadczenia na koniec kadencji

|---Sesje Rady Miejskiej

      |---Transmisje obrad Rady Miejskiej

      |---Informacje o sesjach Rady Miejskiej w Dobrzanach

            |---Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 12 lutego 2019 r.

            |---Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 23 stycznia 2019 r.

            |---Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 20 grudnia 2018 r.

            |---Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 27 listopada 2018 r.

            |---Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 20 listopada 2018 r.

            |---Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 17 października 2018 r.

            |---Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 19 września 2018 r.

            |---Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 24 lipca 2018 r.

            |---Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 28 czerwca 2018 r.

            |---Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 29 maja 2018 r.

            |---Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 17 kwietnia 2018 r.

            |---Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 22 marca 2018 r. (sesja nadzwyczajna)

            |---Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 22 marca 2018 r.

            |---Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 27 lutego 2018 r.

            |---Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 31 stycznia 2018 r.

            |---Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 21 grudnia 2017 r.

            |---Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 28 listopada 2017 r.

            |---Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 7 listopada 2017 r.

            |---Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 19 października 2017 r.

            |---Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 21 września 2017 r.

            |---Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 11 sierpnia 2017 r.

            |---Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 19 czerwca 2017 r.

            |---Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 30 maja 2017 r.

            |---Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 28 kwietnia 2017 r.

            |---Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 28 marca 2017 r.

            |---Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 14 lutego 2017 r.

            |---Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 29 grudnia 2016 r.

            |---Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 29 listopada 2016 r.

            |---Sesja Rady Miejskiej 28 października 2016 r.

      |---Nagrania audio z sesji Rady Miejskiej w Dobrzanach

            |---Kadencja 2018-2023

Gmina

|---Ochrona Danych Osobowych

|---Sprawozdania Burmistrza Dobrzan

|---Rejestry i ewidencje

      |---Rejestr petycji

            |---Rok 2018

            |---Rok 2017

      |---Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

|---Rejestr zbiorów danych osobowych

|---Ewidencja ludności i dowody osobiste

      |---Zgłoszenie wyjazdu za granicę

      |---Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

      |---Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy cudzoziemca

      |---Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały cudzoziemca

      |---Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały

      |---Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy

      |---Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

      |---Dowody Osobiste

|---Aktualności

|---Jednostki Organizacyjne

|---Nabór na wolne stanowiska

      |---2018

      |---2017

      |---2016

      |---2014

      |---2013

      |---2012

      |---2011

      |---2010

      |---2009

      |---2008

      |---2007

|---Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych Gminy

      |---Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzanach

      |---Zakład Gospodarki Komunalnej

      |---Zespół Szkół Publicznych

|---Nabór - animator

|---Plan Rozwoju

|---Strategia Rozwoju

|---Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

      |---2019 rok

Finanse Gminy

|---Budżet

      |---2019

            |---Budżet 2019

            |---Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

            |---Projekt budżetu na 2019 rok

      |---2018

            |---Projekt budżetu na 2018 rok

            |---Sprawozdania budżetowe za 2018 rok

            |---Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

            |---Budżet 2018

      |---2017

            |---Budżet 2017

            |---Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

            |---Sprawozdania budżetowe za 2017 rok

            |---Projekt budżetu na 2017 rok

      |---2016

            |---Projekt budżetu na 2016 r.

            |---Sprawozdania budżetowe za 2016

            |---Budżet 2016

            |---Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

      |---2015

            |---Sprawozdania budżetowe za 2015 r.

            |---Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

            |---Budżet 2015

                  |---Projekt budżetu

      |---2014

            |---Sprawozdania budżetowe za 2014

            |---Opinie RIO

            |---Budżet 2014

      |---2013

            |---Sprawozdania budżetowe za 2013

            |---Budżet 2013

            |---Opinie RIO

      |---2012

            |---Projekt budżetu na 2012

            |---Budżet 2012

            |---Sprawozdania budżetowe za 2012

            |---Opinie RIO

      |---2011

            |---Budżet 2011

            |---Projekt budżetu na 2011

            |---Sprawozdania budżetowe za 2011

      |---2010

            |---Sprawozdania budżetowe za 2010

            |---Projekt budżetu na 2010 r.

      |---2009

            |---Sprawozdania budżetowe za 2009 r.

            |---Projekt budżetu na 2009 r.

      |---2008

            |---Sprawozdania budżetowe za 2008 rok

            |---Uchwały budżetowe 2008

      |---2007

            |---Sprawozdania budżetowe za 2007 rok

            |---Uchwały budżetowe 2007

      |---2006

            |---Sprawozdania budżetowe za rok 2006

            |---DDM Najnowsze dokumenty

      |---2005

      |---2004

      |---2003

|---Majątek

|---Podatki i opłaty lokalne

      |---Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

      |---Informacje podatkowe, deklaracje, obwieszczenia, wykazy

            |---2014

            |---2012 - 2013

            |---2011

            |---2010

            |---2009

            |---2008

            |---2007

            |---2006

            |---2019

            |---2018

            |---2017

            |---2016

            |---2015

Prawo Lokalne

|---Statut Gminy

      |---Jednostki pomocnicze

|---Zamówienia publiczne

|---Oferty Inwestycyjne

|---Obwieszczenia

|---Kontrole

|---Ogłoszenia

      |---2019 rok

      |---Ogłoszenie o sprzedaż pojazdu Motorower GB STREET Yamasaki YM50-8

      |---Konkurs Kulinarny "Dożynkowe Smaki"

      |---Ogłoszenie o sprzedaży Motorower GB STREET Yamasaki YM50-8

|---Konkursy

      |---Wyniki konkursów

|---Plany postępowań o udzielenie zamówienia

Jednostki Organizacyjne

|---Gminna Biblioteka Publiczna

|---Ośrodek Pomocy Społecznej

      |---Ogłoszenia

      |---Usługi opiekuńcze

      |---Ubezpieczenia zdrowotne

      |---Świadczenia rodzinne i opiekuńcze

      |---Przemoc - procedura niebieskiej karty

      |---Pomoc społeczna

      |---Fundusz alimentacyjny

      |---Pobyt i usługi w domu pomocy społecznej

      |---Dodatki mieszkaniowe

      |---Dodatek energetyczny

|---Świetlica Środowiskowa

|---Szkolnictwo i oświata

Prawo Miejscowe

|---Uchwały

      |---Uchwały IV Kadencji Rady Miejskiej w Dobrzanach 2002-2006

            |---Rok 2002

            |---Rok 2003

            |---Rok 2004

            |---Rok 2005

            |---Rok 2006

      |---Uchwały V kadencji Rady Miejskiej w Dobrzanach 2006-2010

            |---Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010

            |---Archiwum uchwał

      |---Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej w Dobrzanach 2010-2014

            |---Rok 2004

            |---Rok 2005

      |---Uchwały VIII Kadencji Rady Miejskiej w Dobrzanach 2018-2023 wraz z wynikami głosowań imiennych

      |---Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Dobrzanach 2014-2018

|---Zarządzenia

      |---2019

      |---2018

            |---2019

      |---2017

      |---2016

      |---2015

      |---2014

      |---2013

      |---2012

      |---2011

      |---2010

      |---2009

      |---2008

      |---2007

      |---2006

|---Akty prawa przekazane do publikacji

|---Lista aktów opublikowanych przez: Urząd Miejski w Dzienniku Województwa Zachodniopomorskiego

|---Dostęp do aktów prawnych w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach

|---Platforma usług stanu cywilnego

Ochrona Środowiska

|---Azbest

      |---2017

      |---2016

      |---2015

      |---2014

      |---Programy

      |---Wniosek

      |---Info

|---Odpady

|---Środowisko

      |---Strategia Rozwoju Gminy Dobrzany na lata 2016-2026

      |---Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzany

      |---Program Ochrony Środowiska 2015-2018

      |---Program Ochrony Środowiska 2004-2008

      |---Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko

      |---Wnioski do pobrania

      |---Postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

            |---2017

                  |---OŚ.6220.10.2017- Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 4,0 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi na działkach nr 485/1, 485/6, 485/7 i 488/2 obręb Szadzko gm. Dobrzany.

                  |---OŚ.6220.13.2017- Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla dokumentu- Lokalny Program Rewitalizacji gminy Dobrzany na lata2017-2023

                  |---OŚ.6220.9.2017 - Budowa domków letniskowych wraz z infrastrukturą na działce nr 51 obręb Krzemień gm. Dobrzany

                  |---OŚ.6220.8.2017- Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach

            |---2016

            |---2015

                  |---OŚ.6220.11.2015 Budowa 1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego, garażu i budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą na działce 385/1 obręb Kozy gmina Dobrzany.

                  |---OŚ.6220.9.2015 Zalesienie gruntów porolnych zgodnie z Krajowym Programem Zwiększania Lesistości. Kontynuacja istniejącego lasu, na działkach 508 i 467 obręb Biała

                  |---OŚ.6220.8.2015 Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych? zlokalizowanej na działkach nr: 344/1, 345/2, 345/3, 345/4, 345/5, 345/6, 345/7, 345/8, 345/9, 345/10, 345/11, 345/12, 345/13, 345/14, 345/15, 345/16, 345/17, 345/18, 345/19, 345/20, 345/21, 345/22, 345/23 obręb Kozy

                  |---OŚ.6220.6.2015 Wykonanie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Biała

                  |---OŚ.6220.7.2015 Uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w miejscowości Dobrzany przy ul. Zielonej 3 (działka nr ewi. 28/1)

                  |---OŚ.6220.5.2015 Budowa 1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego, garażu i budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą na działce 358/2 obręb Kozy gmina Dobrzany

                  |---OŚ.6220.3.2015 Produkcja środków poprawiających właściwości gleby na działce 1/1 obręb Lutkowo

                  |---OŚ.6220.2.2015 Budowa fermy norek na terenie dz.ewid. nr 485/13, obr. 0014 Szadzko

            |---2014

                  |---OŚ 6220.6.2014 Budowa farmy wiatrowej Dobrzany o łącznej maksymalnej mocy przyłączeniowej 36 MW, składającej się z dziesięciu siłowni wiatrowych o maksymalnej wysokości 220 m n.p.t. wraz ze stacją transformatorową i siecią kablową średniego napięcia, siecią teletechniczną oraz drogami i placami serwisowymi na działkach o numerach geodezyjnych: 485/1, 485/2, 485/4, 485/6, 485/7, 485/12, 485/13, 485/14, 485/15, 485/16 obręb nr 14 ( Szadzko )

            |---2013

                  |---OŚ 6220.18.2013 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Błotno na działkach nr ewid. 18, 111, 414 w obrębie Błotno, w gminie Dobrzany

                  |---OŚ 6220.11.2012 Przebudowa i zmiana użytkowania istniejącego budynku magazynowego na magazyn części samochodowych oraz stanowisko demontażu pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz systemem wstępnego oczyszczania ścieków przy ul. Świerczewskiego 36

            |---2012

            |---2011

WYBORY

|---Wybory samorządowe 2018

|---Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Dobrzan

|---Referendum ogólnopolskie 2015

|---Wybory do Sejmu i Senatu RP

      |---Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 rok

            |---Wyniki głosowania

                  |---Senat

                  |---Sejm

|---WYBORY SAMORZĄDOWE

|---WYBORY PREZYDENCKIE

|---Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015

      |---2010

      |---2015

|---Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

|---Wybory Samorządowe 2014

      |---Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrzanach z dnia 18 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach BURMISTRZA DOBRZAN w dniu 30 listopada 2014 r.

      |---Protokoły z wyborów samorządowych które odbyły się w dniu 16 listopada 2014 r.

      |---Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrzanach

      |---Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrzanach

      |---Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szcecinie w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

      |---Informacja dla komitetów wyborczych

      |---Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

      |---Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

      |---Obwieszczenie Burmistrza Dobrzan z dnia 2 września 2014 roku w sprawie podziału Gminy Dobrzany na okręgi wyborcze

|---Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Dobrzanach okręg wyb. nr 3

      |---Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 stycznia 2015 r.

      |---Zarządzenie nr 16/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 stycznia 2015 r. wraz z kalendarzem wyborczym

|---WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

      |---2015

      |---2011

|---Ponowienie postępowania wyborczego dotyczącego wyborów Burmistrza Gminy Dobrzany

|---Wybory ławników sądowych